Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Idag drar vi igång med Mobil Omsorg på Sandelska huset. Inför denna dag har personal gått på utbildning, nödvändig information har matats in i systemet och information till berörda har lämnats ut. Idag är alltså dagen då det är dags att köra igång. Nedan finner ni ett informationsbrev som har gått ut till närstående där ni kan läsa mer om vad Mobil Omsorg är och varför det implementeras.

Information om planeringssystemet Mobil Omsorg

Vi arbetar ständig med förbättring och utveckling för att de som bor hos oss ska känna sig så trygga som möjligt. Just nu inför vi ett nytt system på Attendo Sandelska Huset som heter Mobil OMSORG. Mobil OMSORG är ett IT-baserat planeringssystem som täcker alla delar i verksamheten från planering och schemaläggning till genomförande och uppföljning.

Mobil OMSORG gör det möjligt att planera, följa upp och anpassa omsorgen. Därmed skapas trygghet och kvalitet i omvårdnaden och uppföljningen.

Vi ser att vi kan uppnå en förbättring med det nya planeringssystemet. Varje medarbetare kommer att utrustas med en mobiltelefon som arbetsverktyg. I denna mobil kommer de se hela planeringen av sin arbetsdag. Detta kommer att förenkla kommunikationen medarbetare emellan och göra det lättare att hjälpas åt men också öka kvaliteten gällande dokumentation och överrapportering då detta sker direkt i mobilen.

Vi har testat mobil OMSORG på flera boenden och vi ser att kontinuiteten hos boende har blivit mycket bättre. Alla insatser som beskrivs i genomförandeplanen utefter önskemål och behov läggs in i planeringen. Alla insatser registreras sedan digitalt efter att de slutförts, även läkemedelssignering registreras och blir säkrare. Vi ser detta som en kvalitetssäkring. Allt ifrån omvårdnad till olika aktiviteter planeras och registreras. Om en aktivitet inte skulle utföras kommer medarbetarna se detta i mobilen och påminnas.

Som alltid när man börjar med något nytt tar det lite tid innan man ser förbättring och önskad effekt såsom bland annat ökad trygghet och fler utförda aktiviteter. Vi hoppas att ni har tålamod med oss och att ni snart kan se alla fördelar med att medarbetarna utrustas med mobiler där de har all information de behöver. De mobiler ni framledes ser medarbetarna utrustade med är alltså ett arbetsredskap där de ser genomförandeplan, alla kontaktuppgifter, insatser/aktiviteter/service som ska utföras samt vilken medarbetare som ska utföra insatsen och vilken tid det ska göras.

Har ni frågor och funderingar tar vi tacksamt emot dem på telefon nr 076-843 55 00 eller mail carina.jallrud@attendo.se