Om Sandelska huset

Attendo Sandelska huset är ett äldreboende för personer med demensdiagnos eller omvårdnadsbehov beläget i Uppsala. Sandelska huset öppnades i Juli 2011 och huset består av fyra våningsplan med sammanlagt 54 lägenheter. Sandelska huset är ett konceptboende med inriktning Utevistelse & Trädgård vilket gör att vi spenderar mycket tid utomhus och i trädgården.

De som arbetar på Sandelska huset har gedigen erfarenhet och utbildning inom vård och omsorg och arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där den boende alltid står i fokus och alla insatser utgår från individen. Vi ser till det friska och arbetar hälsobringande.

Vi erbjuder de boende minst två aktiviteter/dag. Utöver de gemensamma aktiviteterna jobbar vi även med individuella aktiviteter för varje boende.