Om Sandelska huset

Attendo Sandelska huset är ett äldreboende för personer med demensdiagnos eller omvårdnadsbehov beläget i Uppsala.

Sandelska huset öppnades i Juli 2011 och huset består av fyra våningsplan med sammanlagt 54 lägenheter. Sandelska huset är ett konceptboende med inriktning Utevistelse & Trädgård vilket gör att vi spenderar mycket tid utomhus och i trädgården.

De som arbetar på Sandelska huset har gedigen erfarenhet och utbildning inom vård och omsorg och arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där den boende alltid står i fokus och alla insatser utgår från individen. Vi ser till det friska och arbetar hälsobringande.

Vi erbjuder de boende dagliga aktiviteter. De kan innebära allt ifrån en utflykt med vår utflyktsbuss till bingo tillsammans med de andra boende.