Den 18 augusti kommer 4H till Sandelska huset. Då ska vi klappa, kela och titta på alla fina djur.

Att klappa och kela och umgås med djur minskar stress, pulsen sjunker tillsammans med blodtrycket och vi blir lugnare. Alla människor och djur mår bra av beröring. Det beror på att det vid beröring frigörs ett ämne i kroppen som heter oxytocin, ett så kallat lugn- och ro hormon.  

image (3)

046