I höst kommer några spännande projekt att starta på Sandelska. Här kommer en kort beskrivning av projekten som drar i gång.

Minska fall och fallrisk
I detta projekt kommer sjukgymnast, arbetsterapeut och aktivitetsansvariga på varje våningsplan att arbeta tillsammans. Projektet har som mål att minska fall och sänka fallrisken hos de boende på Sandelska.
Individuell träning kommer att erbjudas till de personer som uppfyller kriterierna för den individuella träningen. De kommer att tränas med hjälp av sjukgymnasten i ett träningsprogram som heter OTAGO. OTAGO är ett träningsprogram som tränar upp balans och benstyrka, det finns stark evidens för att fysisk träning med fokus på just balans och benstyrka minska risken för fall hos äldre.
På varje våningsplan kommer det även att erbjudas regelbunden sittgymnastik i grupp. Denna sittgymnastik kommer att utföras av en aktivitetsansvarig undersköterska och programmet kommer att vara framtaget av sjukgymnast.
På Sandelska huset finns det tre undersköterskor som har som uppgift att vara aktivitetsansvarig på deras respektive våningsplan. Dessa tre kommer att tillsammans med arbetsterapeut och sjukgymnast att sätta sig ner en gång i månaden under hösten för att få mer fördjupad kunskap i hur de på bästa sätt kan motivera till en mer aktiv vardag för de äldre. Övrig personal samt anhöriga har också fått information om fall och fallprevention av sjukgymnast och arbetsterapeut.

APPVA
APPVA är ett signeringsprogram som främst kommer att användas av sjuksköterskor och undersköterskor men det är också möjligt för andra professioner att använda det. Programmet kommer att finnas på iPads ute vid läkemedelsvagnarna och ersätter signeringslistor på papper som tidigare använts för läkemedel.
I programmet kommer sjuksköterskorna att lägga in information om läkemedel, signeringslistor m.m som tidigare har funnits på papper, sedan kommer omvårdnadspersonalen att kunna se vilka mediciner en specifik person har och när dessa skall ges. Om läkemedlet glömt att ges så kommer programmet att larma och därav signalera till personalen att läkemedel ska ges. Detta minskar risken för läkemedelsavvikelser. Programmet kan även användas på samma sätt av ex sjukgymnasten då specifik träning är insatt för en person.
Läs mer på www.appva.se.

Föreläsningar
Under hösten kommer flera olika föreläsningar och studiebesök att äga rum. Föreläsningarna är till för personalen och är en del i deras fortbildning. Här kommer några exempel;

Omvårdnadspersonal, framför allt från markplan, kommer att få utbildning i hur de på bästa sätt bemöter personer med en demenssjukdom för att minska risken att personen blir utåtagerande eller hotfull.

Lena Kilander, överläkare och universitetslektor, kommer och föreläser om demens.

Mer information om dessa föreläsningar och studiebesök kommer senare.

Justocat och aktivitetskudde
Hos personer med en demenssjukdom kan det ibland finnas en motorisk oro i kroppen som visar sig genom att personen vandrar runt i korridorerna och/eller plockar med olika saker. För att hjälpa dessa personer att minska sin oro kommer det under hösten att implementeras olika redskap i vården. Ett av redskapen är en robotkatt som heter Justocat. Justocat kommer att fungera som en terapikatt då den spinner, ”andas” och har lite tyngd i sig då den ligger i knät på en person. Katten har som fördel att den kan användas även om personen är allergisk. Är du nyfiken på att läsa mer så gå in på http://www.justocat.com/sv/.justocat
Det kommer även att finnas en aktivitetskudde och ett aktivitetsförkläde som redskap att ta till för de personer som finner ro i att sitta och plocka med saker. Både kudden och förklädet kommer att ha olika saker på sig att plocka med ex. knappar att knäppa, dragkedjor att dra i, olika typer av tyg för att stimulera olika känselminnen, m.m.

Vi har en spännande och lärorik höst framför oss och om ni har några frågor om något utav dessa projekt så får ni gärna kontakta Carina Jällrud, verksamhetschef eller Ann-Kristine Kristiansen, leg. arbetsterapeut.

MVH/ Ann-Kristine, leg. arbetsterapeut