Under augusti och september har vi haft både brukarråd och närståendeträffar. Sammanfattningsvis så tycker vi att det har varit roligt att träffas under den här formen och vi kommer att bjuda in till närståendeträffar 4 gånger/år.

Under träffen informeras om:

 • Rond med läkare, vilket vi har två gånger per vecka
 • Medicinska vårdplaneringar, vilket vi har minst en gång per år. Där finns möjlighet att tillsammans med läkare gå igenom sjukdomar mediciner etc.
 • Information gavs om att en farmaceut gått igenom alla läkemedel för samtliga boende på huset
 • Fallprevention arbetar vi mycket med. Mattor är inte bra. Bra skor behöver alla. Rätt mediciner mm. Höftskyddsbyxor visades
 • Digitala fotoramar erbjuds alla gratis, där kan vi göra en levnadsberättelse med bilder om vi får tillgång till foton. Uppskattat av dem som har. Fråga din kontaktperson så får ni som inte var där veta mer
 • Information om vår blogg
 • Information om våra aktiviteter
 • Måltidssituationen på avdelningarna gicks igenom. Vi har sett att det inte är bra att närstående är med i matsalen just vid lunch och middag. Det påverkar de som bor negativt. En önskan delgavs närstående om att undvika det av hänsyn till de som bor här. Samtidigt som det bara är positivt att ha gäster när vi dricker vårt eftermiddagskaffe
 • Parkeringsplatser diskuteras
 • Kontaktmannaskap diskuteras
 • Hårt bröd på bordet diskuterades också. Alla får naturligtvis det, men alla bord kan inte ha det stående av hygieniska skäl

Minnesanteckningar från brukarråd 22 augusti 2012-09-06

Maten

Diskussion om olika maträtter. Sammanfattningen blir att alla tycker olika.

Planering inför den kommande surströmmingsskivan.

Diskussion om att själv välja sin maträtt. Några uppskattar det andra tycker att det är svårt att komma ihåg och tråkigt att man äter olika än de man äter med.

Aktiviteter

Kommande veckors aktiviteter gicks igenom

Personal

Våra sommarvikarier fick mycket beröm

Allmänt

Plan 1 tycker att servetterna är för små, vilket förklaras av att en felbeställningen gjorts. Plan 1 saknar också levande blommor på bordet. Vilket vi oftast har, men inte de senaste veckorna

Parkeringsplatser diskuterade

————————————————————————————————

//Melisa