Etiketter

, , , , , , , , , ,

Denna vecka lägger vi extra fokus på värderingar inom Attendos verksamheter. Vi på Sandelska huset fokuserar bland annat på hur vi är mot varandra.