Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

På Sandelska huset försöker vi att hitta aktiviteter som stimulerar både hjärta, hjärna och kropp. Aktiviteten ska också upplevas som meningsfull. Vissa aktiviteter är återkommande och andra är endast vid ett enda unikt tillfälle. Vissa genomför vi själva tillsammans med de boende och omvårdnadspersonal, andra genomförs med hjälp av personer som kommer utifrån. Några av aktiviteter är större och andra är mindre och enklare. Tillsammans hjälper de alla deltagare till att skapa en mer spännande vardag och något att se fram emot. Det ger glädje i stunden och förhoppningsvis en positiv känsla som kan följa med resten av dagen.

Innan covid slog till så genomfördes aktiviteterna på ett friare sätt där vi kunde samla boende från olika plan och vi kunde vara flera vid samma tillfälle. Efter covid så har vi fått tänka om och anpassat aktiviteterna för att minska risken för smitta. Det kan exempelvis vara att vi är färre, vi tänker på avståndet mellan oss, är restriktiva med att blanda boende från olika plan och vi försöker hålla så många aktiviteter som möjligt utomhus. Detta har gjort att många aktiviteter har skalats ner och delats upp mellan de olika planen och i vissa fall också fallit bort. Andra aktiviteter har vuxit fram eller fått en tydligare roll. Exempel på detta är användningen av digitala alternativ för konserter, bokcirkel och annat.

Här kommer ett axplock av våra återkommande aktiviteter som vi själva genomför på huset:

 • Rörelseträning med fysioterapeut
 • Bingo
 • Allsång
 • Utflykter med Attendobussen
 • Sittgymnastik
 • Promenader
 • Frågesport
 • Musikstunder
 • Social samvaro där vi umgås och samtalar kring allt mellan himmel och jord.
 • Firande av olika högtider genom året.
 • Kräftskiva
 • Surströmmingsfest
 • Utevistelse i trädgården samt övrig närliggande omgivning
 • Cykling utomhus på specialanpassad cykel
 • Aktiviteter som väcker minnet. Exempel kan vara musik, bilder eller samtal.

Vissa av dessa aktiviteter är mycket uppskattade och får inte plockas bort, ett exempel på det är bingo. Andra aktiviteter sker någon gång om året men är minst lika viktiga och uppskattade, ex på de kan vara surströmmingsfesten och utflykterna med cykeln.

Här är några exempel på aktiviteter som genomförs hos oss med hjälp av andra aktörer. Det kan vara NVB (Nykterhetsrörelsens Bildnings­verksamhet), Kultur i vården, Biblioteket, Aktivitetskalendern, Uppsala kommun, frivilliga volontärer och många fler.

 • Konserter och uppträdanden av trubadurer, artister, dansare med flera
 • Besök av 4H
 • Digitala konserter och föreställningar
 • Föreläsningar
 • Digital litteraturcirkel
 • Evenemang som sänds på tv som vi kan uppmärksamma och titta på.
 • Möjligheten till digitala plattformar så som exempelvis Öppet arkiv där vi kan hitta program att titta på och minnas till.

I samband med brukarråd får de boende en möjlighet att diskutera aktiviteterna tillsammans med arbetsterapeut, hälsoinspiratör och verksamhetschef. Men vi passar också på att fånga upp önskemål och åsikter kring aktiviteter vid andra tillfällen.