Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Denna vecka lägger vi extra uppmärksamhet på värderingar. Hur arbetar vi med dessa, hur är vi mot varandra och hur stöttar vi varandra.

Frågorna har vi hämtat från Attendos nya värderingsspel och de ger en bra grund för en givande dialog medarbetare emellan och boende.

Attendos värderingsspel, ”Bli Attendos Värderingshjälte”

All personal blir också tilldelade en hemlig kollega som man ska uppmärksamma lite extra under veckan.

Veckan avslutas på fredag med Attendodagen. Då firar vi med extra god fredagsfrukost för personalen och gofika för de boende.