Etiketter

, , , , , , , , , , , , , ,

Den 10 oktober arrangeras världsdagen för psykisk hälsa av WHO, Världshälsoorganisationen och det vill vi på Attendo uppmärksamma.

Numera finns det tydlig forskning som visar att psykisk ohälsa till viss del kan förebyggas och behandlas med hjälp av olika former av fysisk aktivitet. Därför har vi valt att spela in en föreläsning med Jill Taube på temat hur fysisk aktivitet kan påverka psykisk hälsa.

Jill Taube är läkare, föreläsare, författare och dansinstruktör och en av Sveriges främsta experter på hur fysisk aktivitet och dans kan bidra till ett friskare liv. I föreläsningen får vi lyssna på hennes perspektiv på att utgå från ett helhetsperspektiv av människan och se till det friska. Som dansinstruktör kommer Jill också att berätta om hur bl.a. dans kan bidra till ett hälsosammare liv. I slutet av filmen ställer vi på Attendo några frågor till Jill som är relaterat till omsorg och hur vi kan bidra till förbättrad psykisk hälsa i våra verksamheter med olika former av fysisk aktivitet.

Filmen kommer att finnas tillgänglig via Attendos hemsida från och med fredagen den 9 oktober på följande sida: Inspirationsföreläsning med Jill Taube

Redan nu kan ni ta del av denna trailer.