Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Idag, 1 okt, hävs besöksförbudet från äldreboendena. Vi måste dock fortsätta skydda våra äldre från smittan som fortfarande finns kvar i samhället!Det är tack vare rutiner och arbetssätt som har upprättats under dessa månader som gör att besöksförbudet nu kan tas bort. Det betyder också att vi måste hålla i dessa rutiner även om besöken nu kan ske inomhus.I dokumentet nedan kan ni läsa om Sandelska husets rutiner och vi önskar att vi alla kan hjälpas åt att fortsätta skydda våra äldre genom att följa dessa rutiner.