Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

Nu är trädgårdsspaningen avslutad.

Under hela sommaren har vi låtit en utav våra gräsmattor växa fritt som en del i ett projekt tillsammans med Riksförbundet Svensk trädgård. Projektet heter Rikare trädgård och syftet med trädgårdsspaningen var för att se vad som händer med en gräsmatta om man lämnar det oklippt. Ökar den biologiska mångfalden? Lockas fler insekter till gräsmattan? Vad händer med gräsmattan och vad skiljer sig från den gräsmattan som fortsättningsvis hålls klippt?

Under sommaren så gjordes tre spaningar, en i maj-juni, en i juni-juli och den sista i juli-augusti.

Det som vi kom fram till vid vår spaning över trädgården var att det blommade fler växter i den oklippta gräsmattan sam att det var något fler insekter som besökte de oklippta gräsmattan.

Vi har nu rapporterat in våra spaningar till Riksförbundet Svensk Trädgård. Resultaten kommer att presenteras i Hemträdgården nr 6/2020 som kommer i december.
Vill du läsa om årets spaning eller om tidigare års spaningar så kan du trycka HÄR.