Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Därför kommer en av våra gräsmattor att få växa fritt under sommaren.

Syftet med spaningen är att se vad som händer om man låter en bit av gräsmattan vara oklippt. Kan en sådan enkel åtgärd öka den biologiska mångfalden i den egna trädgården? Vad händer med växt- och insektslivet när skötseln ändras? Lockas fler insekter av växter som nu får blomma ut. Denna jämförelse mellan en klippt och en oklippt del av gräsmattan ger vägledning hur det kan bli om fler gräsmattor blir oklippta. Projektet Rikare Trädgård genomförs i samarbete med Riksförbundet Svensk trädgård.

Vid tre tillfällen under växtsäsongen kommer vi att göra spaningar och jämförelser mellan den oklippta och den klippta gräsmattan. Spaningen kommer att göras då solen skiner och det inte blåser för mycket (tider kommer att annonseras). Spaningarna kommer sedan att sammanställas och rapporteras till Riksförbundet Svensk Trädgård. Resultaten kommer att presenteras i Hemträdgården nr 6/2020 som kommer i december. Du kan också göra din egen spaning på gräsmattan och se om du hittar något spännande.