Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Attendo Sandelska bladet 5 april 2020

Arbetet med Coronaepidemin fortsätter så jag vill gå ut med mer information även på en söndag. Massmedia informerar, närstående till sjuka äldre intervjuas och även de äldre kommer till tals i massmedia. Jag tänker att det kan skapa frågor och rädslor hos Er. Ni ska veta att läget hos oss just nu är bra, om än annorlunda och lite mer isolerat.

Vi har en planering inför det vi befarar komma, men som vi hoppas inte ska drabba oss. Stockholm ligger steget före när det gäller både antal smittade, sjuka och döda. Vi ligger dock steget före dem i planering eftersom alla våra åtgärder att förhindra smitta och hantera det började samtidigt.

På sjuksköterskenivå har vi utomordentlig kompetens och från och med 1 april har vi vår egen organisation 7-22 alla dagar, det vill säga Attendo äldreboenden i Uppsala. Detta innebär en rejäl höjning av tillgång till sjuksköterska. På läkarnivå så finns också utökad bemanning på jourtid. På undersköterskesidan har vi också en hög kompetens. Det som oroar är en omfattande sjukfrånvaro då inga symtom accepteras på sjukdom när man är i tjänst och alla måste stanna hemma 48 timmar efter symtomen försvunnit. Sjukfrånvaron i mars var 4 gånger så hög jämfört med ”vanligt”. Vi har idag en beredskap, men vi kan tvingas till kraftfull prioritering. Palliativ vård, oro och ångest kommer att vara det vi prioriteter högst. Dryck, läkemedel, mat, adekvata inkontinensskydd samt nödvändig hygien kommer att prioriteras efter det. Vi har i dagsläget det vi behöver i alla våra förråd, viss skyddsutrustning finns centralt inom Attendo och fördelas när behov uppstår då det är en nationell brist. Vi har dock det på plats så vi klarar några dygn.

Om misstänkt smitta eller bekräftad smitta kommer till oss, så kommer ni som närstående att informeras. Vi har testat två brukare med förkylningssymtom och feber. Testet var negativt. Misstanken var inte stor, men vi ville inte riskera något.

När vi nu har besöksförbud har två problemområden identifierats. Posthantering och saker som behöver komma från er närstående in i huset. Tacksam om ni redan idag adressändrar allt som inte ska komma till er närstående. Vi kan inte använda så mycket av vår tid till att eftersända post / hantera post om ni bor i Uppsala eller i dess närhet.
Vi kommer ha bemannad överlämning av post och saker som ni vill att er närstående ska ha (hygienartiklar, tidningar, godis, blommor, alkohol ja ni vet) tre gånger kommande vecka.

  • Måndag 6 april klockan 15-16
  • Tisdag 7 april klockan 10-11
  • Torsdag 9 april klockan 15-16.

Struktur (tråkigt men bra) gör att vi kan använda vår tid till rätt saker. Vid överlämning ska alla tänka på att hålla avstånd. Samt märka det ni lämnar över om många kommer samtidigt.

Om ni vill ha kontakt med era närstående nu innan påsk, maila mig. Har ni frågor i stort eller smått maila mig det också.

2020-04-05

Carina Jällrud, Verksamhetschef

Mail: carina.jallrud@attendo.se