Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Besöksstopp på Attendo
 
I samband med spridningen av coronaviruset i Sverige har vi beslutat att tillsvidare införa ett besöksstopp på våra verksamheter i Attendo.
De flesta som bor på hos oss är äldre, sköra och känsligare för infektioner än allmänheten. Därför är det  mycket viktigt att vi tillsammans undviker att föra smittor vidare. Det gäller framförallt  det nya coronaviruset Covid-19 som kan innebära en allvarlig risk för äldre och sjuka personer. 
Eftersom  smittspridning pågår i hela landet vill vi arbeta förebyggande för att så långt det är möjligt undvika att någon blir sjuk. Därför har vi beslutat om ett totalt besöksstopp som gäller tillsvidare.
Undantag från besöksstopp görs självklart vid vård i livets slut och i dialog med ansvarig chef eller sjuksköterska.

2020-03-10
 
Ammy Wehlin
Affärsområdeschef