Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , ,

För att säkerställa att verksamheten är beredd på smittspridning gällande olika virussjukdomar, ex coronavirus, inventerar vi våra rutiner och analyserar riskerna rörande smittspridning. Vi följer också noga Folkhälsomyndighetens anvisningar och följer dessa.

I dagsläget följer vi dessa råd som gäller personal som anhörig och boende:

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt
    att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på ditt arbete eller där du är nära andra. På ett äldreboende är detta viktigt då de som bor där kan vara extra sköra.

I händelse av kris följer vi denna prioritering

dfbsfdb

Syftet med detta är att säkerställa vård – och omsorgen i händelse av en eventuell  epidemi/pandemi etc.

För att få mer information besök Folkhälsomyndigheten
Här finns alltid senaste informationen om status på coronaviruset. Attendo bevakar utvecklingen och vid behov vidtas åtgärder.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/