Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Att få känna sig behövd och sedd är något vi alla vill och behöver för att må bra. Vi hör rapporter om att äldre mår allt sämre, att många drabbas av depression. En anledning till detta kan vara att man inte längre finns i samma sammanhang som tidigare då man arbetade, tog hand om familjen, engagerades sig i föreningsliv eller likande. Som en årsrik person sitter man med mycket erfarenhet och kunskap. Det vi, som omvårdnadspersonal, kan göra är att i den mån det är möjligt engagera personen i de dagliga sysslor och i de aktiviteter som ger glädje. Det vi alla kan göra är att ta tillvara på den erfarenhet och kunskap som personen fortfarande besitter, låt den årsrika personen få ta plats och få dela med sig av allt den kan. Det skapar ett sammanhang och en känsla av att vara behövd!