Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

För en person med demenssjukdom kan ljud ibland vara mycket besvärande då hjärnan har svårt att sortera bland alla ljuden pga skadan. För mycket ljud eller för hög ljudnivå kan då göra personen orolig.
Vi som personal behöver då hjälpa personen att hitta lugn igen. Det kanske inte alltid är möjligt just på den platsen där personen vistas och då behöver vi som personal skapa en lugnare miljö på en annan plats. Kanske räcker det med att få lyssna på sin favoritmusik i hörlurar. I andra fall kanske en promenad ute kan fungera lugnande. Ibland behöver personen bara ha någon nära, någon att hålla i handen för att få ro i kroppen och sinnet. bland behövs ett rum lite avsides där det är tyst och lugnt, där personen får vara ifred.
Vad som får personen att finna ett lugn igen kan skilja sig från situation till situation men också från person till person, därför är det viktigt att vi som omvårdnadspersonal är lyhörda och påhittiga. Vi arbetar nära de personer som bor hos oss och vi samlar hela tiden på oss erfarenhet som vi använder i vårt arbete.
Alla erfarenheter vi samlat på oss, kunskap vi fått via fortbildning samt gemensamma teamdiskussioner gör att vi får redskap som vi kan använda oss av i arbetet. Genom kontakt med anhöriga, levnadsberättelsen, teamarbete och inte minst regelbunden kontakt med personen som drabbats av demens gör att vi kommer nära och lär känna personen. Den lärdom om vem personen är och den kunskap och de redskap vi har för att arbeta med personer med demens gör att vi kan hjälpa personen att må bättre.