Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

För en vecka sedan besökte Uppsala kommuns uppdragsstrateger oss för att genomföra en avtalsuppföljning av verksamheten.

Under uppföljningen pratade de med omvårdnadspersonal, HSL-personal och verksamhetschef. De tittade också runt i verksamheten. Något de frågade om var bland annat värdegrundsarbete, bemanning, kompeten, informationsöverföring och dokumentation.
Det blev ett bra samtal och resultat från uppföljningen kommer att meddelas längre fram.

Idag var det dags för egenkontroll. Det innebär att verksamheten blir granskad från Attendo själv. I och med detta så kontrolleras rutiner, att vi besiktigar/funktionskontrollerar hjälpmedel, att vi har det avtal och intyg som krävs för verksamheten, att vi gör de uppföljningar kring nutrition, trycksår och fallrisk som vi ska genomföra samt mycket mer.
Syftet med egenkontrollen är att säkra verksamhetens interna processer och att driva verksamheten framåt med god kvalitet.

Vi är glada att meddela att vi blev godkända med 100%.

balloons-1786430__340