Idag har vi haft kvalitetsmöte. Verksamhetschef, sjuksköterskor, rehabpersonal och kvalitetsombud från avdelningarna träffas och diskuterar de avvikelser vi haft under föregående månad. Vad är det för avvikelser? Varför har det hänt? Vad kan vi göra för att det inte ska upprepas och vad har vi gjort för att förebygga är några punkter som gås igenom.