Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Under denna vecka skickas brukarundersökningen ut inom äldreomsorgen. Brukarundersökningen är en enkät som skickas ut av socialstyrelsen till äldre med hemtjänst eller som bor på särskilt boende.

Enkäten finns till för att ge äldre en möjlighet att ge sin åsikt om den omsorg de får samt ge hemtjänsten och de särskilda boendena en möjlighet att förbättra omvårdnaden.

Förra året svarade endast 56 % av alla äldre som blev tillfrågade, enligt siffror från socialstyrelsen.

Enkäten kan fyllas i av brukaren själv eller tillsammans med närstående. En brukare kan också få hjälp av personal på Sandelska att fylla i enkäten vid behov samt se till att den blir inskickad.

Tack på förhand för era åsikter!

Mer om brukarundersökningen kan du läsa på socialstyrelsens hemsida.