Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

Balansera mera är en nationell kampanj som hålls årligen under vecka 40. Bakom kampanjen ligger Socialstyrelsen. Kampanjen handlar om att sprida information om fallolyckor i vardagen samt att ge tips och råd om hur man kan minimera risken för fall.

Sanningen är att alla kan falla men risken ökar med åldern. Det finns insatser som kan göras för att minska risken för fall samt att minska risken för skada. Och en utav dem är information. Vi på Sandelska huset arbetar kontinuerligt med fallprevention och vi hjälper gärna till att sprida denna viktiga information.

Är du intresserad av att läsa mer om fall och fallprevention så kan du besöka dessa hemsidor:

https://www.socialstyrelsen.se/fallolyckor

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/67000inlagdapasjukhusforfallolyckor

https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Tips-och-rad-for-att-forhindra-fallolyckor-bildspel-2017.ppsx