Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

Just nu genomförs en studie på Sandelska huset och Attendo Topelius. Sjuksköterskan och forskarstuderande Lisa Hultin provar ett nytt riskbedömningsinstrument för att göra en bedömning om personen har risk för att utveckla trycksår. Trycksår är en lokal skada i hud och/eller underliggande vävnad som uppstår då blodcirkulationen blir sämre på grund av tryck mot huden.  Lisa och avdelningssjuksköterskan träffar den boende först en gång tillsammans och tittar på huden, speciellt tryckutsatta områden som hälar, sittben, svanskota och armbågar och vid behov ställs några frågor. Efter 1-2 dagar kommer Lisa tillbaka och gör en ny bedömning. Denna studie genomförs i samarbete mellan Uppsala universitet, Uppsala kommun och Akademisk sjukhuset. Uppsala universitet är huvudansvariga för studien.