Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

Sandelska huset har fått erbjudande om att delta i en studie gällande kunskapsläget hos vårdpersonal på äldreboenden. Undersökningen är tänkt att kartlägga kunskapsläget hos vårdpersonal på äldreboenden om äldres näringsbehov och riskfaktorer för undernäring, samt hur kunskaperna tillämpas i praktiken. Detta kan vara viktigt för att upptäcka eventuella utvecklingsområden och för att kunna ge en så bra nutritionsvård som möjligt. Studiens syfte är att bidra med kunskap och som tack för vårt deltagande delges vi ett informationsblad gällande äldres näringsbehov och undernäring.

Det är två dietiststudenter som nu samlar in informationen för att genomföra sitt examensarbete C vid Uppsala universitet som har erbjudit oss att delta. Det tackar vi för samt önskar dem lycka till!