Etiketter

, , , , , , ,

Något som uppskattas mycket av många brukare som bor på Sandelska huset är att sjunga och dansa. Hos oss alla människor väcker musiken känslor och minnen till liv, det kan vara glädje som kommer upp men också sorg och saknad då musiken ofta är förknippad med någon speciell eller en speciell händelse.

Någon eller några gånger om året anordnar vi dans på Sandelska där alla som vill får möjlighet att dansa, men dans kan också ske spontant i vardagen. Det kan vara i samband med att man träffas i korridoren och tillsammans sjunger en bit och samtidigt dansar till denna. Det kan också vara i samband med någon större händelse som vid musikunderhållning och liknande. Det viktiga är att ta tillvara på ögonblicket och stanna där en stund.

Forskning har visat att sång och musik kan vara användbart inom vården och omvårdnadsarbetet tillsammans med personer med en demensdiagnos, det viktiga är att hitta rätt sorts musik som personen kan relatera till. Då sången och musiken används på detta sätt kallas det för vårdarsång och kan exempelvis minska motorisk oro och ha en lugnande verkan på personen som behöver hjälp. Vill du läsa mer om detta finns information på ex demenscentrums hemsida, http://www.demenscentrum.se.

Allsång är en av aktiviteterna som återkommer regelbundet bland de aktiviteter som utförs i huset. Allsång på markplanä