Kort information om diabetes

Idag lever ca 450 000 människor i Sverige med diabetes. Diabetes är egentligen ett samlingsnamn på flera olika sjukdomar som har som gemensam nämnare att sockerhalten i blodet blir för hög.
Symptom på detta kan exempelvis vara att man blir:

  • trött och kraftlös
  • mer törstig
  • kissar oftare och större mängder

Behandlingen av diabetes varierar beroende på vilken typ av diabetes du har. Det kan vara allt ifrån att man är i behov av insulininjektioner till att förändra man behöver förändra sin livsstil genom ökad motion och bra matvanor.

Världsdiabetesdagen

Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna i, diabetes.

Världsdiabetesdagen, eller World Diabetes Day, startades efter ett initiativ av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen. Från och med 2007 är också FN med i arbetet att bekämpa ökningen av sjukdomen.

Den 20 december 2006 antog FN en resolution där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Unikt – eftersom det är den första icke smittsamma sjukdomen som får den statusen. Genom resolutionen pekar FN på allvaret i den pandemiska utbredningen av sjukdomen i världen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om och bromsa utvecklingen av diabetes.

Att dagen uppmärksammas den 14 november beror på att Frederick Banting är född 14 november, det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet.

(Text är lånad från Diabetesförbundets hemsida, www.diabetes.se. För att läsa hela texten, tryck på länken.)

Vill du läsa mer om diabetes kan du gå in på:
www.diabetes.sewww.1177.se