Då en boende somnat in på Sandelska huset så anordnas en minnesstund. Denna minnesstund kan vara mindre eller större men den är alltid lika viktig. Den ger oss ett tillfälle att sörja och minnas den person som har blivit en del av våra liv och som vi har delat så många minnen med. Minnesstunden delas ofta enbart av boende och personal på Sandelska huset men ibland deltar även närstående. Hur minnesstunden anordnas beror på den boendes och närståendes önskemål.

Under minnesstunden finns det ett minnesbord, där brinner ett ljus och det kan också placeras ett fotografi och andra minnen av personen som avlidit.

Detta bildspel kräver JavaScript.