ljuder Brännöbrygga i våra öron! Vi lyssnar på Götheborgs matroserna som spelar för oss.