I förra veckan spelades det bingo på plan 2 och ballong badminton på plan 1. Båda aktiviteterna var mycket uppskattade av de boende som deltog. Ballongbadminton ger bland annat träning för armarna och uppmärksamhet men det leder också till mycket skratt för både boende och personal.

Utöver bingospel så städas det efter magsjukan. Det ser nu ut att vara över och vi hoppas att det håller sig borta från och med nu.

Nu i början av året är det också dags för Attendos egenkontroll. Därför arbetas det lite extra med att bland annat uppdatera våra rutiner, funktionskontrollera hjälpmedel och mycket mer. Det är bra att, minst en gång om året, gå igenom rutiner, hjälpmedel och andra papper för att se till att allt är uppdaterat och aktuellt. Det blir lättare för personalen att arbeta och framför allt blir arbetet mer patientsäkert då allt är uppdaterat och aktuellt.