På tisdag, den 10/11 kl: 18.00, är det dags för närståendeträff för närstående till boende på markplan.
Anmäl dig till träffen genom att ta kontakt med Carina Jällrud eller med omvårdnadspersonal på planet. Anmälan ska vara inne senast den 9/11.

Välkomna!