Nu på torsdag, den 5/11 kl: 18.00, är det dags för närståendeträff för närstående till boende på plan 1 och 2.
Anmäl dig till träffen genom att ta kontakt med Carina Jällrud eller med omvårdnadspersonal på planet. Anmälan ska vara inne senast den 4/11.

Välkomna!