Under allhelgonahelgen mindes vi dem som inte längre finns med oss.  All helgonaallhelgona2 allhelgona4