Trädgården har nu förlorat de flesta av sina fina blommor men färgprakten kvarstår.