Sedan den 1 januari 2014 är Fysioterapeut den nya titeln på yrket sjukgymnastik. Båda titlarna är skyddade yrkestitlar och kommer att finns kvar. Nyutexaminerade sjukgymnaster kommer att få titeln fysioterapeut. Redan yrkesverksamma sjukgymnaster får välja mellan att ha kvar titeln sjukgymnast eller byta till den nya titeln fysioterapeut.

Sjukgymnasten har kunskap om hur rörelse kan användas för att förebygga eller rehabilitera sjukdomar och skador för personer i alla åldrar. Att visa människor hur de kan stärka sin hälsa genom rörelse och därmed kunna leva ett aktivt liv med god livskvalitet som följd är något som sjukgymnasten har som huvuduppgift. Sjukgymnasten finns inom hela hälsa- och sjukvården och de hjälper till att utforma ett individuellt träningsprogram utifrån varje persons förutsättningar, behov och önskemål.
Sjukgymnaster arbetar ofta i team som kan bestå av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, läkare och undersköterskor m.fl.

Vill du läsa mer om yrket så besök gärna www.fysioterapeuterna.se