Arbetsterapi är ett brett yrke och kan innefatta många olika arbetsuppgifter beroende på vart man arbetar och vilka personer man arbetar med. Det är personens förutsättningar och behov som styr insatserna och åtgärderna. Målet med insatsen och åtgärden är alltid att ge personen möjlighet att kunna bli så självständig som möjligt i en, för dem, viktig aktivitet. Det kan vara allt ifrån att borsta tänderna till att komma tillbaka till arbetet efter en tids sjukdom. Alla människor behöver känna att de lever ett meningsfyllt liv, en stor del av det är att känna sig delaktig i sin egen vardag och i samhället.
Som arbetsterapeut arbetar man ofta i team, i mitt fall handlar teamet om ett nära samarbete med sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterskor och undersköterskor.
En annan viktig del av mitt arbete är att stödja och handleda omvårdnadspersonal och anhöriga.

Vad är skillnaden på en arbetsterapeut och en sjukgymnast/fysioterapeut?
Min kollega Sara som är sjukgymnast sa så klokt för ett tag sedan att; ”Sjukgymnasten/fysioterapeuten tittar på förutsättningarna för rörelse och arbetsterapeuten tittar på förutsättningen för utförandet av en aktivitet.” 


Här kan ni även se en film om arbetsterapi för att förtydliga ytterligare.

Vill ni läsa mer om arbetsterapi så gå gärna in på Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.

MVH, Ann-Kristine, leg. arbetsterapeut