fall 1Nu är det sommar och risken för att halka på en isfläck är liten men risken att ramla finns alltid där. Det kan vara allt ifrån en matta som ligger i vägen till yrsel som orsakats av att personen har druckit för lite i värmen.

Fall

Fall definieras enligt vårdhandboken som ”en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om skada inträffar eller ej. Det innebär att det inte bara är när någon snubblar eller halkar som anses som fall, utan även när någon rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol”.
Fall kan leda till skada av olika grad och återhämtningen blir svårare ju äldre man är.
Den samlade forskningen visar att flera åtgärder bör sättas in samtidigt och bör utgå från individens behov. Evidens finns för att fallprevention ger effekt i slutenvården och i äldreomsorgen. Teambaserad, multiprofessionell och multifaktoriell individanpassad fallprevention kan ge en 30-60% reduktion av antal fall.

Fallprevention

För att minska risken för fall så finns det olika saker att tänka på. Här kommer de största riskfaktorerna samt förebyggande åtgärder:

  • Medicin (risk finns med sömntabletter, urindrivande, blodtryckssänkande
  • Näringsintag (risk finns vid för litet närings/vätskeintag)
  • Bostad (risk finns vid för mycket möbler, mattor, för låga möbler, sladdar på golvet samt bristande belysning och då framför allt i badrummet och nattetid
  • Översyn av hjälpmedel (risk finns med ex bromsar som inte fungerar eller trasiga tippskydd på rullstolen, själva rollatorn kan även utgöra en risk om den hanteras fel).
  • Andra hjälpmedel för att påkalla hjälp/personalens uppmärksamhet om man själv inte kan trycka på handledslarmet, ex larmmatta eller rörelselarm sätts in vid behov.
  • Annat att köpa själv för att minska fallrisk: antihalksockar (sockor med plastnoppor under) och höftskyddsbyxor (underbyxor med stötdämpande material över höfterna som kan minska risken för fraktur vid fall) eller sladdlös telefon. (Kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast så får du mer information om dessa hjälpmedel.)
  • Fysisk aktivitet för att om möjligt bibehålla förflyttningsförmåga (ex promenader eller gång/ståträning med personal).

Hur arbetar Sandelska med detta?

Fallriskbedömning
Fallriskbedömning görs i samband med inflyttning på Sandelska huset. Vid denna bedömning tittar teamet (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska) på risker/riskfaktorer som kan vara ex demens, stroke, Parkinson eller nedsatt syn/hörsel, tidigare fall, hjälpmedelsbehov, förflyttningsförmåga, nedsatt balans, m.m. Utifrån bedömningen införs sedan insatser för att minska risken för fall.

Fallpreventionsmöten
Fallpreventionsmöten genomförs regelbundet (minst 2 ggr/år eller vid behov) i team med sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och undersköterska. Tidigare nämnda riskfaktorer ses då över och eventuella åtgärder sätts in.

Frågor och funderingar

Vid frågor eller tankar kring fall/fallrisk för en närstående kan man prata med sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Information finns även på webben:
http://www.vardhandboken.se
http://www.msb.se (myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
http://www.DinSäkerhet.se
http://www.socialstyrelsen.se
http://www.folkhalsomyndigheten.se