P1000322”Mor lilla mor, vem är väl som du?
Ingen i hela världen!”

Text: Astrid Gullstrand