Sandelska huset kommer under vecka 22 att få låna en parcykel. Med denna parcykel kan de boende få komma ut på en cykeltur tillsammans med personal. Ett bra alternativ för personer som fortfarande vill cykla men som inte längre kan, exempelvis på grund av nedsatt balans och ork. Också ett bra tillfälle för den boende och hens kontaktperson att umgås en stund.

Går gärna in och läs mer om cykeln här.

Side_by_side