Idag står teammöte och fallpreventionsmöte på mitt (arbetsterapeutens) och sjukgymnasten Saras schema.

Vi har regelbundna fallpreventionsmöten i team med Sjuksköterska, Sjukgymnast, Arbetsterapeut och undersköterska. Målet med dessa möten är att förebygga och förhindra fall hos våra gamla. Vi diskuterar kring den enskilde brukaren och hans/ hennes individuella behov.

Vi tittar på olika områden såsom kost och näring, mediciner, hjälpmedel, möblering, aktivitetsmönster och dygnsrytm. Vi följer upp de åtgärder vi beslutade om vid tidigare möte. Åtgärder kan vara: bättre skor, ta bort möbler eller mattor, höftskyddsbyxor, tätare tillsyn och gångträning. Dessa möten respekterar individens intigritet och självbestämmande. Vi kan inte skydda oss mot allt…..

/ Sanna

 

matta