Tack Lena Kihlander för en uppskattad och intressant föreläsning som Demenssjukdomar! Vid kaffet efteråt så var reaktionerna mycket positiva och en glädje över att man fått ökad förståelse för hur sjukdomaen är och hur den kan påverka både den drabbade och anhöriga runt omkring.

060 061