IMG_2914  Vi satte på en skiva med sommarmusik. Tonerna från Arholmavalsen, Öckerövalsen, Calle Schewens vals mfl strömmade ut i matsalen och dagrummet och vi  drömde oss tillbaka till ljumma sommarvindar och varm sol. Några dansade och andra stampade takten. En härlig känsla av lycka och gemenskap.