Jag vill påminna om den öppna föreläsningen med Överläkaren och forskaren Lena Kihlander. Vanligen verksam på Minnesmottagningen på Akademiska sjukhuset. Hon inleder närståendeträffen (för hela huset) 12november kl 14.00 på Plan 2. Därefter serveras fika på plan 3 och möjlighet att träffa sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och chef.

Anmäl gärna om ni kommer till Markplan, plan 1 eller 2 alt. till Carina jällrud:  carina.jallrud@attendo.se

Välkomna!