I trädgården som vetter mot söder är häckarna i vackra konstraser…

014

och utanför fönstret åt väster ser vi hur de arbetar med den nya järnvägen genom gamla Uppsala.

020

Nedan är lite kor information om hur långt de kommit i projeket från Trafikverkets hemsida. Spännande att de hittat så mycket arkeologiska fynd!

Vad: Nytt dubbelspår genom Gamla Uppsala samt omläggning av väg 676 Vittulsbergsvägen och Vattholmavägen.
Längd: 4 km nytt spår, varav 610 m i tunnel.
Varför: Minska risken för trafikstörningar, göra det möjligt att köra fler tåg på sträckan samt förbättra säkerheten.
Nuläge: Bygget av det nya dubbelspåret och väg 676 Vittulsbergsvägen pågår. Omläggningen av Vattholmavägen är klar.
Byggstart: September 2013.
Trafikstart: 2017.
Kostnad: Cirka 1,3 miljarder kr.
Entreprenör Vattholmavägen: Veidekke.
Entreprenör markarbeten, tunnel och broar: Svevia.

Arkeologisk slutundersökning: Utgrävningen är så gott som klar. Nu återstår det för arkeologerna att analysera allt som dykt upp; smycken, vapen, keramik, stolpraderna, rester efter hus, gravar och mycket annat.
Kostnad slutundersökning: Cirka 75 miljoner kr.

Läs mer om utgrävningen på den särskilda webbplatsen:

www.arkeologigamlauppsala.se (öppnas i nytt fönster)

/ Sanna