MUGG

På Attendo använder vi KOMPETENS, ENGAGEMANG och OMTANKE som riktlinje för vårt arbete för att uppnå vår vision ”att stärka individen”.

I verksamheterna har vi ett fortgående arbete med kvalitet som delvis drivs av Värderingscoacher tillsammans med Verksamhetschef. Förra veckan uppmärksammade vi detta systematiska kvalitetsarbete under den s.k ”värderingsveckan” för synliggöra ett arbete som pågår ständigt på både lokal och regional nivå.

Ett sätt att hörsamma och stärka individen är att efterfråga åsikter om vårt arbete från dem närmast och genom att vara öppna för dialog – ex. på våra boenderåd. Där finns ett forum för att prata om vilka aktiviteter som de boende skulle vilja delta i eller mat de längtar efter. Där informerar även om förändringar när det gäller personal och vilka aktiviteter som planeras. Kanske är det något man är missnöjd med? Då vill vi gärna höra det också. Vi har både kräftskiva, palt, surströmmingsskiva och pölsa efter önskemål från de boende som framkommit vid dessa möten.

/ Sanna