065

Idag fick vi en vacker blomsteruppsättning från Regionledningen eftersom vi fick 100% på Egenkontrollen!

Egenkontrollen är en del av kvalitetsarbete där en oberoende person inom företaget kommer och granskar alla våra rutiner exempelvis dokumentaion, kvalité, hygien, bemötande och hjälpmedel för att nämna några stora områden. Ett omfattande arbete med andra ord.