Under ett par veckors tid utbildas personalen i Sandelska Huset i brandsäkerhet och ges även grundläggande kunskaper i att hantera brandsläckare och brandfiltar. Här finns tillfälle att under trygga former få prova att släcka en brand i verkligheten och det är bra att ha gjort om det skulle vara så illa att det behövs i verkligheten – på jobbet eller hemma.

057 059