Sandelskaofficiell

Idag har vi haft ”egenkontroll” av verksamheten i det Sandelska huset.  I år var det Anders Berg som utförde den. Till vardags verksamhetschef Attendo Skandinavien omsorg.

Egenkontroll är något som görs 1ggr/ år. Det innebär att en utomstående kontrollerar hela vår verksamhet under en dag. Hälsa och sjukvård, social dokumentation, aktiviteter, hjälpemdel, hygien, singeringslistor, nyckelhantering, arbetsmiljö osv osv…Ja precis ALLT ska gås igenom. Även personal intervjuvas om hur man går tillväga vid olika situationer som kan uppstå.

Nu väntar vi på det officiella resultatet men enligt hörsägen var det med beröm godkänt……