ryggJag – arbetsterapeut Sanna -och sjukgymnast Sara är mitt uppe i att tillsammans med de olika arbetsgrupperna praktiskt reptera grundläggande tekniker och principer för ergonomi och belastningsteknik. Personal ska kunna hjälpa till på bästa sätt utan att riskera skada sin egen kropp.

 / Sanna