Vi har köpt in ett nytt spel, Mentex. Det inehåller en mängd olika spel som är framtagna på sådant sätt att frågor/påståenden görs till en berättelse som det sedan kan spinnas vidare på.  Det är ett brett material med bekanta ämnen inom underhållning, familjeliv och från övriga vardagshändelser. Mentex hjälper till att väcka minnen till liv och öppnar upp samtal – blir därigenom ett redskap för personalen.

Det var många som ville vara med och spel:)

 

 

 

På eftermidddagen planterade vi blommor och jag fick lära mig en hel del om olika växter.

 

 

 

 

 

 

 

//Melisa